Açık Stüdyo

Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü tarafından güncel performans pratiklerine yeni alanlar açmak amacıyla 2016 yılında kuruldu. İzmir kent merkezindeki kara kutu tipi bir stüdyoda başlayan yolculuğuna, Urla’nın İskele mahallesindeki ev ofisinde devam eden ekip kendini bir performans araştırmaları inisiyatifi olarak tanımlıyor.

İnisiyatif, 2019 yılı itibariyle farklı alan ve konseptlerde projeler geliştirme olasılığını da akılda tutarak öncelikli çalışmalarını sürdürülebilir yaşam düşüncesi etrafında K2 Urla Nefes Alanı’na odaklıyor. K2 Urla Nefes Alanı ile Açık Stüdyo belirsiz süreli, ilkesel ve çok değerli bir iş birliği içinde bulunuyor.

Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü’nün geçmiş deneyimleri arasında budalasultan kolektifi adı altında ürettikleri dört özgün eser ve Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir adlı üç festival etkinlik yapımı bulunuyor.

***

Acik Studyo has been established in 2016 by Safak Ersozlu and Bahar Nihal Ersozlu with the aim of opening new spaces for contemporary performance practises. The collective defines itself as a performance researches initiative which has been inaugurated in a black box in the centre of Izmir. They continue their journey in their home office in Iskele district of Urla.

Nowadays, the initiative gives priority to the collaborations with K2 Urla Breathing Zone on sustainable life idea while keeping in mind the possibility of developing other projects on various concepts in different venues. Acik Studyo and K2 Urla Breathing Zone declares their invaluable cooperation based on mutual principles for an indefinite duration.

Recent achievements of Safak Ersozlu and Bahar Nihal Ersozlu can be highlighted through  four original works by budalasultan collective, and three versions of Visibility in Art Festival – Izmir.

 

İnisiyatif Geçmişi

budalasultan

Budalasultan, Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü tarafından çağdaş sanat işleri üreten bir kolektif olarak 2012 yılında İstanbul’da kuruldu. Öznel ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştiren inisiyatif, farklı disiplinleri bir araya getirerek çalışmaktadır. Topluluk, işlerinin kavramsal arka planında aklın sınırlarını aşmayı hedefler ve gerçeğe ilişkin ortak kanıları sorgular.

Budalasultan is a contemporary art works collecive established by Safak Ersozlu and Bahar Nihal Ersozlu in İstanbul in 2012. The initiative develops projects according to unique needs with an interdisciplinary methodology.

Company seeks to cross beyond the limits of reason in the conceptional background of its works and challenges the common view of reality.

Sanatta Görünürlük Festivali- İzmir

Sanatta Görünürlük Festivali gönüllülük esasıyla hareket eden sahne ve kamusal alan arası üretim odaklı geçiş sağlamak adına oluşturulmuş bir inisiyatiftir. 2014-2018 yılları boyunca Istanbul ve İzmir’de etkinlik göstermiştir.

This page, ”Visibility in Art Festival” is the international website, in English, of the festival ”Sanatta Görünürlük Festivali”, based in Istanbul and Izmir. The festival is a voluntarily moving initiative aiming for grounding a focused transition between stage and public space in Istanbul and Izmir, from 2014 to 2018.