açık stüdyo

Performans sanatlarına yeni bir alan açmak niyetiyle 2016 yazında İzmir’de kuruldu.

Eser üretimi ve sunumu, izleyici geliştirme, eğitim gibi alanlarda farklı olasılıklara, işbirliklerine ve arayışlara açık olma ilkesiyle yola çıkan stüdyo kendini bir performans araştırmaları merkezi olarak tanımlamaktadır.

Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü’nün 2006 yılından bu yana İstanbul ve İzmir’de sürdürdükleri çalışmaları bir merkezde toplama ihtiyacından doğan Açık Stüdyo, budalasultan ve Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir kolektiflerinin üretimlerine ev sahipliği yapacağı gibi tüm disiplinlerden sanatçıların çalışmalarına açıktır.

Açık Stüdyo’nun etkinlik alanları öncelikli olarak performans (çağdaş dans, tiyatro, müzik ve inter/multidisipliner performans) üretimi ve sunumu, etkinlik (festival, seminer, panel vb. gibi) yönetimi, eğitim (çağdaş dans, oyunculuk, performans tasarımı, tai chi vb. gibi) ve tematik (grup dinamiği, beden farkındalığı, etkin iletişim vb. gibi) atölye çalışmalarından oluşmaktadır. Bu alanların süreç içinde gelişecek işbirlikleri doğrultusunda çeşitlenmesi planlanmaktadır.

AÇIK STÜDYO Facebook Sayfası

THE BLACK BOX OF THE CITY

Acik Studyo (Open Studio) is established in summer 2016 in Izmir by the motivation of opening a new space for performing arts.

Being open to different possibilities, collaborations and pursuits in the areas like production and presentation of works, audience development and education is the main principle of the studio and it defines itself as a performance researches center.

Acik Studyo is also existed by the need of bringing Safak Ersozlu and Bahar Nihal Ersozlu’s works together which were continuous in Istanbul and Izmir since 2006. It will host the works of budalasultan and Visibility in Arts Festival – Izmir collectives. It is also open to artists from various disciplines and backgrounds.

The studio will be initially working on production and presentation of performances (contemporary dance, theater, music and inter-multidisciplinary performance etc.), event (festival, workshop etc.) management, education (contemporary dance, theater, tai chi etc.) and thematic workshops (body awareness, dynamic of groups, relaxation by traditional technics etc.) for special groups. These titles will develope according to the collaborations in the process.

Fotoğraf: Ersin Er

Şehrin Kara Kutusu