Portfolyo

 

Dönüşen Kavramlar: Şiirden Bedene (Shıftıng Concepts: From Poem to Body)

 

Boşluğun Palimpsesti: Yeniden Yapılanma

 

Enstasis

 

Geride Kalan (The departed…The Ineffable / Tarifsiz / ötesinde / Beyond)

 

SGF 2018-İzmir ‘bak-IŞ’

 

VISIBILITY IN ART FESTIVAL – IZMIR / 2018 // look-ING

 

SGF 2017-İzmir ‘Gören Gözler Güzel’

 

Camp Europe

 

Kara Düzen

 

SGF 2016-İzmir ‘Artizliğin Kime?’

 

It is happening (between you and me)

 

Kandilli Türbe Çıkmazı