Enstasis

(eng. below)

Enstasis
Kişinin kendini seyre dalması. (en.wiktionary.org)
Kendini merak etmek ve kendine tanık olmak üzerine bir yolculuk. Eyleyen ve izleyen arasındaki ilişkinin söze, bedene, objeye ve desene dönüşümü. Kendini iç-görü yoluyla anlamaya ve açmaya dair bir niyet. Görme ve görülme arzusu.
…bilgi için deneyim,
deneyim için merak,
hastalıkta şifa,
hacmin dönüşümü,
insan bir süreç,
insan bir süreç…

Konsept, Performans: Şafak Ersözlü
Tasarım: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü
Danışman: Tuğçe Tuna
Yapım Aşaması Gösterimleri
 • Amber’15 İzlek İstanbul
 • Sanatta Görünürlük Festivali /3 -İzmir
 • 32. İBBŞT Genç Günler
 • 20. İstanbul Tiyatro Festivali – Dans Platformu
 • Dünyada Bir Köşe – Kadıköy Gece Yürüyüşü

 

Eser Gösterimleri
 • Sanatta Görünürlük Festivali /4 -İzmir
 • Mitos Performans Sanatları Merkezi (Limasol, Kıbrıs)
 • Sofia Underground International Performance Art Festival 2018 (Bulgaristan)

***

ENSTASIS

(ancient greek, philosophy) Contemplation of one’s own self. (en.wiktionary.org)
A trip to wondering yourself and being a witness to yourself. Transformation of the relationship between the actant and pursuer to words, body, object and drawing. An intention to understand yourself through insight and open it. A desire for seeing and being visible.
…experience for knowledge,
wonder for experience,
heal in disease,
transformation of body,
one is a process,
one is a process…
Concept and performance: Şafak Ersözlü
Devising: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü
Advisor: Tugce Tuna
Work in Progress Showings
 • Amber’15 İzlek İstanbul
 • Visbility in Art Festival /3 -İzmir
 • Istanbul City Theatre
 • Istanbul Theatre Festival – Dance Platform
 • A Corner in the World – Walk Around the Corner / Kadikoy
Performances
 • Visibility in Art Festival /4 -Izmir
 • Mitos Performing Arts Center (Limassol, Cyprus)
 • Sofia Underground International Performance Art Festival 2018 (Bulgaria)