Enstasis

(eng. below)

Enstasis
Kişinin kendini seyre dalması. (en.wiktionary.org)

Kendini merak etmek ve kendine tanık olmak üzerine bir yolculuk. Eyleyen ve izleyen arasındaki ilişkinin söze, bedene, objeye ve desene dönüşümü. Kendini iç-görü yoluyla anlamaya ve açmaya dair bir niyet. Görme ve görülme arzusu.

“…bilgi için deneyim,
deneyim için merak,
hastalıkta şifa,
hacmin dönüşümü,
insan bir süreç,
insan bir süreç…”

Konsept ve performans: Şafak Ersözlü
Tasarım: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü

Bu çalışma, Şafak Ersözlü’nün MSGSU Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı’nda tez aşamasındaki yüksek lisans öğrenimi doğrultusunda Doç. Tuğçe Tuna danışmanlığında yürüttüğü araştırmanın ürünüdür.

Daha önce Amber’15 İzlek İstanbul kapsamında Santralİstanbul’da Oysa Her Şey Ancak Böyle Olabilirdi adıyla, Sanatta Görünürlük Festivali / 3 – İzmir kapsamında Ghetto Paintball’da, 32. İBBŞT Genç Günler kapsamında Kadıköy Haldun Taner Sahnesi’nde, 20. İstanbul Tiyatro Festivali – Dans Platformu kapsamında Üsküdar Tekel Sahnesi’nde ve Dünyada Bir Köşe – Kadıköy Gece Yürüyüşü kapsamında Tasarım Atölyesi Kadıköy’de Ben mi Gördüm Kelebek Olduğumu Düşümde Ben Olduğunu Düşleyen Kelebek mi adıyla yapım aşaması gösterimleri gerçekleştirilmiştir. Sanatta Görünürlük Festivali / 4 – İzmir kapsamında Mayıs 2017’de Açık Stüdyo’da Enstasis adıyla ilk gösterimini yapan eser Ağustos 2017’de Limassol’daki (Güney Kıbrıs) Mitos Performans Sanatları Merkezi’nde sahnelenmiştir.

Enstasis, koreografik bir performans çalışması olarak viewpoints (çağdaş kompozisyon metodolojisi) ve dans hareket terapisi metotları aracılığıyla üretilmiştir.

Eser insan varoluşu, kimlik ve özgür irade üzerine bilinç akışı metinler ve çizimler içermektedir.  İçerikteki materyaller fiziksel olarak kompoze edilmiştir. Tüm fiziksel biçimler, sesler ve sözler Şafak Ersözlü’nün tasarımıdır.

***

ENSTASIS

(ancient greek, philosophy) Contemplation of one’s own self. (en.wiktionary.org)

A trip to wondering yourself and being a witness to yourself. Transformation of the relationship between the actant and pursuer to words, body, object and drawing. An intention to understand yourself through insight and open it. A desire for seeing and being visible.

“…experience for knowledge,
wonder for experience,
heal in disease,
transformation of body,
one is a process,
one is a process…”

Concept and performance: Şafak Ersözlü
Devising: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü

This work is produced as a MA Project for Şafak Ersözlü’s MA process in MSFAU Contemporary Dance Department with consultancy from head of department Tuğçe Tuna.

Before, it is performed as a work in progress in the frames of AMBER’15 IZLEKISTANBUL, Visibility in Art Festival – IZMIR, Istanbul Theater Festival – Dance Platform, A Corner In The World Festival – Walk Around The Corner under different names like Was It I who dreamed himself as a butterfly or was it the butterfly who dreamed itself me? and finally performed as premiere in Visibility In Art Festival – Izmir under the name ENSTASIS at May 2017. At August 2017 it is performed at Mitos Performing Arts Center in Limassol, Cyprus.

Enstasis is produced as a choreographic performance work through Viewpoints (contemporary composition methodology) and Dance Movement Theraphy methods.

It includes original free writing texts and drawings about subjects of existence of human being, identity, free will. The materials are composed in a physical way. All of the physical shapes, sounds and words are originally created by Safak Ersozlu, the artist of the work.