Kandilli Türbe Çıkmazı

İnsan aşkın ve içkin olan ile tüm öğretilerden bağımsız, sadece bilinç birikimine dayanan bir ilişki kurabilir mi? Çağdaş toplumdaki işlevsellik açısından can çekişen ritüelistik davranışların yerini doğrudan bir ilişki kuran, yeni bir ritüel biçimi alabilir mi? Başka bir deyişle insanlar bir referansa dayanmadan bir araya gelip gerçek ile ortak bir temas kurabilir mi?

8

Kandilli Türbe Çıkmazı projesi, güncel toplumsal yaşamda tercihen ya da zorunlu olarak içinde olduğumuz tecritsel bireyselliğin ve öğütücü çoğulluğun ötesinde; kendini gerçekleştirme ve ötekiyle birleşebilmeyi aynı anda içeren “kendi ritüelini yaratma” olgusunu araştırır. Herhangi bir geleneğe referans vermeyişimiz ise kültürel füzyonun tüm bu tecritçi ve öğütücü oluşum ile ortak bir kökene dayandığını düşünmemizdendir.

7

Kandilli Türbe Çıkmazı halihazırda evrilen bir projedir. İlk gösterimi 2012 yılında Aradafest04 bünyesinde Ayvansaray surlarında mekana özgü bir performans olarak gerçekleşmiştir. Performans daha sonra Aradafest07 ile bir kez daha Arada Disiplinlerarası Sanat Festivali programına girmiş; bunun yanısıra, 1. Sanatta Görünürlük Festivali’nde ve İstanbul genelinde çeşitli alternatif sahnelerde, işgal evlerinde gerçekleştirilmiştir.

6

EKİP

Kontekst ve Dramaturji: Şafak Ersözlü
Tasarım ve Performans: Metehan Kayan, Su Güzey, Can Kandara, Deniz Güngören, Utku Öğüt
Metin: Bahar Nihal Ersözlü
Işık: Utku Kara

Candle Shrine Cul-De-Sac

A contemporary ritual design pursuit…
Can man ever make any contact with the ‘transcendent’ and the ‘immanent’ independent from all doctrines, justified only by his own conscious accumulation? Can a new ritual form based on immediatism take place of the functionally moribund ritualistic behaviours in modern society?In other words, can people come together and share a contact with the reality having no extraneous reference?  

“Candle Shrine Cul-De-Sac” Project pursues after the phenomenon of “creating one’s own ritual” bearing self-realization and union with the other at the same time by going beyond the insularity individualism and grinding pluralism in which we live today either by choice or enforcedly. The reason we give no reference to any tradition is our persuasion that cultural fusion itself shares the same roots with that insularity and grinding occurence.

“Candle Shrine Cul-De-Sac” is an effort towards immediate contact with the truth. It is a ritual design pursue. A structure in which all of its components are interacted is attempted to construct. Basic achetypal units (ie. will, sacrifice, wishing) and arrangements forming a notion of ritual are presererved and processed with movement/sound patterns and visuals directly or indirectly in this structure.

Viewpoints technic has been turned to account for the body design in this performance. An improvisation focused, electro-acoustic design has been realized for the auditory aspect. Text has been written in the stream consciousness narrative based upon actual dreams. Mandala formation depends upon the interaction with the place during the performance.

“Candle Shrine Cul-De-Sac” is a work in progress at present. For the first time, It was performed fort he first time in 2012 as a performance peculiar to location at Ayvansaray ramparts in Arada Fest organization.

CREW

Concept and dramaturgi: Şafak Ersözlü
Concept and Performance: Metehan Kayan, Su Güzey, Can Kandara, Deniz Güngören, Utku Öğüt
Text: Bahar Nihal Ersözlü
Lighting: Utku Kara