Kara Düzen

İnsan, politik iktidar tarafından tanımlanan sınırları, toplu halde ve aynı anda ihlal ederse, oluşan yeni tanımsız alanda kendisiyle, toplumla ve iktidarla nasıl ilişkilenir? Sınırların ortadan kalktığı geçici durumlar, uzun vadede sınırların varlığını güçlendirir mi?

1

Güncel toplumu işler kılan dengelerin korunması, sınır ihlallerine olanak tanınmasıyla mümkündür. Ayinler, karnavallar, çeşitli grupların yürüttüğü ritüeller buna örnek gösterilebilir. Bu uygulamalar bugün de gündelik görünümlerde varlığını sürdürmektedir.

2

Kara Düzen, çağdaş yaşamda iktidar tarafından bastırılan sınır ihlali geleneğinin değişken varlık alanlarını görünür kılmakla ilgilenir. Bu yolla toplumsal dengeleri tartışmaya açmayı amaçlar.

4

İlk gösterimi 1 – 2 Haziran 2014’te 19. İstanbul Tiyatro Festivali kapsamında İkinci Kat Karaköy’de gerçekleştirilmiştir.

EKİP

Kontekst ve Dramaturji: Şafak Ersözlü
Tasarım ve Performans: Şafak Ersözlü, Bahar Nihal Ersözlü, Metehan Kayan, Su Güzey,
Can Kandara, Cansu Başlılar, Deniz Güngören
Dekor ve Kostüm: Sedef Kermen, Gizem gürsel
Işık: Utku Kara

Destekleri için İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne Sanatları Alanı’na ve MSGSÜ Modern Dans Ana Sanat Dalı’na teşekkür ederiz.

Black Order

If a person simultaneously and collectively violates the boundaries set by the ruling power, how does he/she identify himself/herself, and relate to the society and the power in this new unidentified space? Do these transitory states without any boundaries empower the existence of the same boundaries in the long run? What makes the current society functional is its ability to maintain the balance and allow boundary violations. Rites, carnivals, rituals of some communities are some of the examples. Today, these practices continue to exist in various forms. Black Order is about rendering visible the tradition of boundary violations in its different manifestations in contemporary life. That way, it aims to open up a discussion about these areas of balance.

Context and Dramaturgy
Şafak Ersözlü
Devise and Performance
Metehan Kayan, Su Güzey, Can Kandara, Cansu Başlılar, Deniz Güngören, Bahar Nihal Ersözlü, Şafak Ersözlü
Music
Deniz Güngören
Multimedia
Barbaros Kayan
Lighting
Utku Kara
Set Design
Sedef Kermen, Gizem Gürsel
Thanks to
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü Sahne Sanatları Alanı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Modern Dans Ana Sanat Dalı

Lasts 75′; no intermission.