‘Komünitas’ İzmir Bağımsız Performans ve Kültür Çalışmaları İş Birliği

Güncel performans pratiklerinin karakteri, sahne sanatları alanını aşıyor. Yakın zamana kadar birbirlerinden ayrı duran sanatsal disiplinlerin neredeyse tamamı bugün birbirinin içine girdi ya da ötesine geçti. Sanat pratiğinde yeni ifade biçimleri aramak ve soru sormak en az teknik ustalık kadar, süreç en az sonuç kadar önem taşıyor. Performansı kuramsal olarak sahne sanatları, güncel sanat etkinlikleri, performans sanatı, beden/zihin/ruh disiplinleri ve sosyal performanslar dahil olmak üzere bilinçli ve gönüllü haldeki, eyleyen ve izleyen tarafları içeren- ki bu taraflar meditasyon pratiklerinde olduğu gibi bazen aynı öznede ve aynı anda var olabilir – tüm insan edimlerini kapsayacak şekilde ele alıyoruz. Dolayısıyla iş birliğimize bu çerçeve ve anlayış kapsamında her disiplin, geçmiş ve deneyim seviyesinden tarafları davet ediyoruz.

Kar amacı gütmeyen bağımsız sanat alanında kaynak yaratımı ve hak savunuculuğunu sivil toplum bağlamında ele alırken, ticari olanın da politik olabileceğini akılda tutuyoruz. Eser üretimi ve icrası, etkinlik tasarım ve uygulamaları, kültürel politika çalışmaları katkı koymak ve kapsamak istediğimiz alanlardan en öne çıkanları oluşturuyor. “Bağımsız” ve “kar amacı gütmeyen” ifadeleri bizim için, düzenli olarak herhangi bir kurum ya da kuruluş tarafından ödenek almayan ve ekonomik politikası kar etmek olmayan yanımız açısından son derece tanımlayıcı. Ancak üretken, özgürleştirici, diğergam ve sorumluluk bilinci taşıyan bir ekonomik modelin sürdürülebilirliğimiz açısından öneminin de farkındayız. Bu nedenle bağımsız kültür sanat aktörleri ve sivil toplum örgütleri ile olduğu kadar, kamu kurumları ve özel sermaye ile de iletişime açığız.

Başlangıç düzeyinde, kültür sanat yönetimi açısından İzmir’i merkeze alan, disiplinler -ve uluslar- arası bir işbirliği zeminini örgütsel, hukuki ve finansal açıdan nasıl tanımlayabileceğimizi araştırıyoruz. Bu araştırmayı sanatçılar, kültür sanat yönetimi ve sivil toplum profesyonelleri ile akademisyenlerden oluşan katılımcılarımızın geçmiş ve güncel deneyimleri ışığında gerçekleştiriyoruz.

Güncel koşullar dolayısıyla çevrimiçi ortamda tasarlanacak etkinliklerimiz 17 Ekim – 29 Kasım 2020 döneminde ve sunum, söyleşi ve forum biçimlerinde gerçekleşiyor. Etkinliklerimizin sonucunda toplanan veriler e-kitap biçiminde bir rapor metni ile erişime açılıyor. Kalıcı belgelemeye uygun kayıtlar podcast ya da vodcast biçimlerinde arşivleniyor. Sürecin bütününe ilişkin bir video dökümantasyon oluşturuluyor. Etkinliklerle eş zamanlı olarak çevrimiçi ortamda çalışan sanatçılar Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmez ve Su Güzey tarafından üretilen bir iş, sürecin uzantısı olarak erişime açılıyor.

Komünitas projesi, Açık Stüdyo koordinasyonuyla; Ben J. Riepe / FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Açık Alan, Karantina İnisiyatifi, NomadMind – Göçebe Akıl Tasarım ve Sanat Uygulamaları Derneği, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4 iş birliğiyle; İyibirşey Reklam ve Prodüksiyon A.Ş. çözüm ortaklığında; K2 Güncel Sanat Merkezi ve PURESPACE inisiyatifinin üretimsel katkılarıyla; Kültür için Alan finansmanıyla uygulanıyor.

 

Etkinlik takvimini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz:

https://komunitasizmir.com/2020/09/23/cevrimici-etkinlik-takvimi/

Web sitesi:

http://www.komunitasizmir.com

 

İzmir Cooperation of Independent Performance and Culture Studies
The nature of contemporary performance practices transcends the scope of performing arts. The disciplines that until recently stood aside from each other are now mingled together and reach over the other. The search for new forms of expression and critical inquiry are as crucial as technical virtuosity; process as prominent as product. On a theoretical level, we conceive performance as a vast field encompassing all conscious and voluntary human acts involving performing and observing parties, which can manifest in the same subject at the same time as in meditation practices. It contains the fields of performing arts, contemporary arts practices, performance art, body/mind/soul disciplines and social performances among others. Therefore, we welcome in our cooperation parties from all disciplines, backgrounds and experience levels within this viewpoint and framework.

We view resource-building and advocacy in the non-profit independent art field within a civil society context while bearing in mind that commercialization does not necessarily mean depoliticization. Our primary areas of focus and intended contribution is production and presentation of work, event design and implementation and cultural policy studies. The terms ‘independent’ and ‘non-profit’ are descriptive of our nature as an initiative without regular funding from any institution nor economic rationale to make profit. On the other hand, in order to achieve sustainable, productive, liberating, altruist and responsible economic model, we are open to dialogue with public and private capital as well as NGOs and culture and art actors.

Our initial focus is to define an interdisciplinary and international common ground for cooperation in cultural management on an organizational, legal and financial level based in İzmir. This investigation is realized with the participation of artists, culture, arts and civil society professionals and academicians in the light of their past and recent experience.

Our activities for the October-November period will be in the form of presentations, talks and forum staking place online due to current circumstances. The data collected through these activities will be shared in a report in the form of an e-book and appropriate recordings will be archived in podcast and vodcast form as well as a documentary video. In parallel to this process, an online creation will be undertaken by artists Deniz Güngören, İlyas Odman, Rafet Arslan, Sevcan Sönmezand Su Güzey to be shared online.

Komünitas project is realized under coordination of Acik Studio; with the cooperation of Ben J. Riepe /FREIRAUM, Fatih Gençkal, Hayy Open Space, Karantina Initiative, NomadMind Design andArt Practices Association, Sevcan Sönmez, Tiyatro 4; with the solution partnership of Iyibirsey Advertisement & Production; with the contributions in kind of K2 Contemporary Arts Center, PURESPACE initiative and financial support of Spaces of Culture.

Graphic Design: Emre Yıldız