SGF 2017-İzmir ‘Gören Gözler Güzel’

Sanatta Görünürlük Festivali “Gören Gözler Güzel” diyerek bu yıl İstanbul’da dördüncü, İzmir’de ikinci kez gözlerimizi kavrıyor. Geçtiğimiz yıl “Artizliğin Kime?” sloganıyla sanatçıyı gündemine alan SGF, bu yıl izleyiciyi odağına yerleştiriyor; kültür üretimini, mekanlarını, İstanbul ve İzmir kentlerinin kültürel dokusunu, kendilerini ve birbirlerini “görmeye” davet ediyor.

Çağdaş izleyiciyi kanıksanmış kültür alımlama biçimlerinden, rutin bilgi akışından özgürleşmeye ve içinde bulunduğu kentle kurduğu ilişkinin kapsamını genişletmeye; SGF kuruculuğu ile açılan geçici otonom bölgelerin birleştiriciliğinde özgür ve eşit ilişkiler doğrultusunda kendimizi ve birbirimizi “görmeye” davet eden festival kolektifi sanatçılar, kültür üreticileri ve kültür mekanlarından oluşan ekibi ile tamamen gönüllülük ilkesi doğrultusunda çalışıyor.

Kitle iletişim araçları ve popüler kültür aracılığıyla yoğunluğunu yitiren sanatçı izleyici ilişkisini yeniden kurma, toplumsal şiddet sarmalı içinde yitip giden umudu birlikte yaratma, aşırı yoğun, tek düze ve niteliksiz bilgi akışı nedeniyle temasımızı yitirdiğimiz içsel kaynaklarımız ve birbirimiz ile yeniden temas etme niyetiyle bu yıl da Nisan ve Mayıs aylarında İstanbul ve İzmir’de işaretlenen hemzemin SGF mekanlarında toplanıyoruz ve diyoruz ki: “Gören Gözler Güzel”.