SGF 2016-İzmir ‘Artizliğin Kime?’

3. Sanatta Görünürlük Festivali’nin mottosu ‘Artizliğin Kime?’ çağdaş sanatın kendi küçük ve özellikle İstanbul merkezli üretim – tüketim ilişkilerinden özgürleşmesi ihtiyacını, iyi ve farklı okumalara açık bir şekilde ifade ediyor. Sanatçılar olarak birbirimizin işlerini görmeye ve paylaşmaya ilişkin ihtiyacımız elbette baki ama artık İstanbul dışına çıkmaya, başka mekanlarda başka olasılıkları deneyimlemeye ve farklı alımlayıcılar üretmeye de ihtiyacımız var. Eserlerin tek bir merkezde toplanması yerine, yerinde izlemek ve paylaşıma açmak, üretildiği coğrafyadan koparmamak ve ilk olarak kendi çevresine sunabilmek; eserin/sanatçının, sanatın merkezine sürüklenmesi yerine merkezi eserin/sanatçının oluşturduğu ve etkisinin kendi merkezinden genleşebildiği bir ortam hazırlayabilmek adına festivalin İstanbul ayağının yanı sıra İzmir’de de filizlenmesine, ve kitlesi ile iletişime geçme çağrısında bulunmasına karar verdik.

2016 yılı, 22 – 30 Nisan arasında İstanbul’da gerçekleşen festivalimiz, ilk olarak 2 – 5 Mayıs 2016 tarihleri arasında gerçekleşen Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir, festivalin İstanbul programında yer alan sanatçılardan çalışmaları sundu, İzmirli sanatçıların da kendi işlerini ve atölye çalışmalarını festival bünyesinde gerçekleştirmelerine imkan sağladı.

Etkinliklerimizi incelemek için Facebook sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Visibility in Arts Festival – Izmir is a multidisciplinary contemporary art festival which is based on voluntariness. The festival is continuous since 2014 in Istanbul and started up in Izmir in 2016. Our motivation is audience development in contemporary arts and create temporary autonomous zones between artists and audience. We realised twenty two free events in five days at six venues in Izmir at May 2016.