Shira Horesh’in Beyaz Sumo Performans İnzivası

Shira Horesh’in
Beyaz Sumo Performans İnzivası

İzmir’de Açık Stüdyo’da!

Beyaz Sumo İsrailli disiplinler-arası sanatçı ve şair Shira Horesh tarafından yaratılan bir kişiliktir.

 

Daha önceki işleri ve ritüel çalışmaları sonucunda Shira, sözde birbirinden apayrı alanlar sayılan sanatçı ve seyirci, sanat ve hayat arasındaki yabancılığı aşarak bunlar arasında oyuncul bir aracı işlevi görecek olan Beyaz Sumo karakterini ortaya çıkardı.

 

Ritüel çalışmalarına odaklanan bir performans sanatçısı olarak Shira farklı kültürler ve bağlamlar içerisinde pek çok ayinde hazır bulunarak nefsi aşma çalışmalarını tecrübe etti. İsrail’de Hayfa’da Sufi sema ayini çalışmaları yaptı, Japonya’da bir Zen manastırında keşişlerle beraber zazen ve kinhin (oturma ve yürüme meditasyonları) çalıştı ve şimdi de Türkiye’de Alevi-Bektaşi topluluklarının meşklerine (nefes ve semah ayinlerine) katılmakta. Tazelenmiş ve duru bir bakışla Shira, Hasidik kalp yolu ve Kabala ağaçlarının mistisizmi aracılığıyla kendi köklerine de bakmakta. Ayın döngüsüyle olan bağını yeniden keşfedip yeni baştan oluşturmakta. Beyaz Sumo karakteriyle ise kendisine sunulan tüm bu armağanları bir araya getirerek söz konusu yabancılaşma ve ayrılığa son verme umuduyla bunu insanlara sunmakta.

 

Bir karakter olarak Beyaz Sumo köksüzdür ve sanatçının kendisi gibi daimi bir akış halindedir. Pek çok kaynaktan ilham alarak farklı kültürlerden ritüellerin izlerini sürerek kendini kendinden boşaltmaya çalışır. Tıpkı kayasını ilelebet bir dağ başına taşımaya mahkûm olan Sisifos gibi bitimsiz bir ilahi döngü içinde sürekli dolan, taşan, boşalan ve yine dolan dipsiz bir kuyuya dönüşür. Kendini kendinden boşaltmak suretiyle başkaları için arı duru bir aynaya dönüşerek hepimizin paylaştığı “yüce benliği” yansıtır. Sumo boşluk ve aşktan ibaret olan kaynağının özlemi içindedir. Öğrenimi her şeyden gelir çünkü biçimler arasında ayrım gözetmez. Adına hayat denen bu kutsal yaratımın biteviye oyununu oynayan bilge bir budalaya dönüşmektedir.

 

İki hafta boyunca K2UNA’da konuk sanatçı olarak ağırlandıktan sonra Beyaz Sumo 2019 Aralık ayının sonunda Türkiye, İzmir’de bir performans inzivasında yeniden tezahür edecek. Şimdi bir çağdaş sanat galerisi olarak hizmet veren Alsancak’taki eski bir Rum evine Galeri A’ya davetlisiniz. Burada Sumo kutlu ses yerleştirmelerinden kehanet ve kart okumalarına bir dizi ritüeli sizinle beraber tecrübe edecek, törensel çay sunumuyla, oturarak ve hareketli bir dizi meditasyonla, Sufi sema ayini ve Alevi-Bektaşi meşki eşliğinde sizlerle mevcut anı paylaşacaklar. Beyaz Sumo sunağına gönlünüzden şükran dolu bir hediyeyle gelmenizi rica ediyoruz ve son gün herkes yine sunaktan hediyeler alarak ayrılacak. Beyaz Sumo’nun gündelik ritüelleri ve pratikleri eşliğinde siz de aslında herkes tarafından paylaşılan tek bir yüce benlik olan kendi ilahi benliğinizin pek çok farklı tezahürü arasında bir yolculuğa çıkacaksınız. Bu, meditatif bir vecd hali içinde ruhun ve zihnin birliğindeki kutlu boşluk anına kendinizi açmanız için bir davettir.

Cuma 27/12/19
16:00 – 18:00
Sunak
 
kendi özünüzden parçalar getirin
boş Sumo’yu doldurmak için
 
kendi parçalarınızı – armağanlar ve sözler – sumo sunak kaidesine ekleyin
titreşimi etkiler  
bırakın içinizdeki bu yeni boşluk ışık dolsun
 
Cumartesi 28/12/19
18:00 – 20:00
Buluşma (lütfen rezervasyon için iletişime geçiniz)
 
Sema ve Meşk
Sumo bitip tükenmiş
taşlar
 
Pazar 29/12/19
16:00 – 18:00
Armağanlar
 
Sumo sunağına gelin
ve kendi özünüze katıp şifa bulmak için bir hediye seçin
 
birinin kırık kalp parçası bir diğerinin dermanıdır
Galeri A
1481. Sk. No:7
Alsancak / İZMİR

 

Konsept, Yapım & Performans: Shira Horesh

Ortak Yapımcılık & İçerik Yönetimi: İnan Mayıs Aru

Ses Mühendisliği & Ses Tasarımı: Sarp Keskiner

Kostüm Tasarımı: Franz Bayerhofer & Edith Kofsky

 

Rezervasyon için: 0535 366 03 41
acikstudyo@gmail.com

******

The White Sumo Performance Retreat

by Shira Horesh is in İzmir Acik Studyo Soon!

The White Sumo is a persona created by Israeli multi-disciplinary artist and poet Shira Horesh.

 

Through her previous works and ritual practices Shira has crystallized the White Sumo as a playful mediator between artist and spectator, art and life, to overcome the alienation between those two so-called separate realms.

 

As a performing artist focused on rituals, Shira has studied the transcending of the self through a series of ceremonial presences in different cultures and contexts. She studied Sufi sama whirling in Jaffa, Israel; practiced zazen and kinhin (sitting and walking meditations) with monks in a Zen monastery in Japan; and now is participating in the meshk (ceremonial divine singing and dance rituals) of the Alevi-Bektashi people in Turkey. With fresh soft eyes she is looking back to her roots through the Hassidic way of the heart and Kabalistic tree mysticism. She has been discovering and re-forming her connection with the orbit of the Moon. In the persona of the White Sumo she brings together all those gifts offered to her and present them to other people in hope of bringing an end to this alienation and separation.

 

As a persona, the White Sumo has no roots and is in constant flow as the artist herself. She draws her inspiration from various sources and traces rituals from different cultures to empty from her self. In an endless divine loop just like the Sisyphus carrying his rock, she becomes a bottomless well constantly filling up, overflowing, emptying and filling up again and again. By way of emptying from her self, she turns into a clear mirror for the others and reflects the “higher self” that we all share. The Sumo longs for her source which is emptiness and love. Her learning comes from everything since she makes no distinction between forms. She becomes a wise fool playing the perpetual play of this sacred creation called life.

 

After staying at K2UNA as the resident artist for two weeks the White Sumo will manifest herself in İzmir, Turkey in a performance retreat for four days at the end of December 2019. You are invited to an old Greek house (Galeri A) in Alsancak which now serves as a contemporary art gallery. Here, Sumo will host you and experience with you a series of rituals from divine poetic sound installations to oracles and card-readings, sharing with you this present moment through ceremonial tea serving, sitting and moving meditation practices, Sufi whirling and Alevi-Bektashi meshk. You are encouraged to bring a grateful gift to the altar of the White Sumo and in the last day you will receive back gifts from the same altar. Along with the White Sumo’s daily rituals and practices you will have a journey through many faces of your divine self which is in fact one shared higher self. This is an invitation to open your selves to the holy moment of emptiness in the unity of soul and mind in meditative ecstasy.

 

Friday 27/12/19
16:00 – 18:00
Altar
 
bring pieces from your self
to fill up the empty sumo
 
add your fragments – gifts and words – on the sumo altar-body
affects the vibration  
let the light get to this new emptiness in you
 
 
Saturday 28/12/19
17:00 – 19:00
Gathering (please contact for reservation)
 
whirling and music
the sumo is depleted
stones
 
 
Sunday 29/12/19
16:00 – 18:00
Presents
 
come to the sumo altar
and choose a gift to fill and heal  your-self 
 
a broken heart-piece of one is the cure of the other
 
Gallery A
1481. St. No:7
Alsancak / İZMİR

 

Concept, Production & Performance: Shira Horesh

Co-production & Content Management: İnan Mayıs Aru

Sound Engineering & Sound Design: Sarp Keskiner

Costume Design: Franz Bayerhofer & Edith Kofsky

 

For reservation: +905353660341 acikstudyo@gmail.com