Şafak Ersözlü

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi Bölümü – Sahne Sanatları Alanı’ndan mezun oldu. Misafir öğrenci olarak Prag Duncan Center Konservatuarı’nda bulundu. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Çağdaş Dans Ana Sanat Dalı yüksek lisans programını tamamladı.

Çeşitli ulusal ve uluslararası sahne sanatları yapımlarında çalıştı. Budalasultan adlı performans kolektifini kurdu. Özgün çalışmalarını kolektif bünyesinde gerçekleştirdi. Sanatta Görünürlük Festivali – İzmir’i organize etti. Açık Stüdyo inisiyatifini kurdu. K2 Çağdaş Sanat Derneği koordinatörlüğündeki Daire Konuk Sanatçı Programı’nda proje danışmanı olarak yer aldı. Halen Açık Stüdyo inisiyatifi adına proje tasarıları oluşturuyor.
*
He received his BA in Performing Arts from İstanbul Bilgi University with a semester in Duncan Center Conservatory in Prague and his MA in Contemporary Dance from Mimar Sinan Fine Arts University.

He worked extensively in public and private performing arts institutions on national and international levels. He created the performance collective budalasultan. He produced his original works within the context of the collective. He run Visibility in Art Festival – Izmir. He established Acik Studio initiative. He took part as a project consultant, in Daire Artist in Residence Program which was coordinated by K2 Contemporary Art Association. He is still devising projects on behalf of Acik Studyo.