Yakın Tarih

budalasultan

Budalasultan, Şafak Ersözlü ve Bahar Nihal Ersözlü tarafından çağdaş sanat işleri üreten bir kolektif olarak 2012 yılında İstanbul’da kuruldu. Öznel ihtiyaçlar doğrultusunda projeler geliştiren inisiyatif, farklı disiplinleri bir araya getirerek çalışmaktadır. Topluluk, işlerinin kavramsal arka planında aklın sınırlarını aşmayı hedefler ve gerçeğe ilişkin ortak kanıları sorgular.

Budalasultan is a contemporary art works collecive established by Safak Ersozlu and Bahar Nihal Ersozlu in İstanbul in 2012. The initiative develops projects according to unique needs with an interdisciplinary methodology.

Company seeks to cross beyond the limits of reason in the conceptional background of its works and challenges the common view of reality.

 

Sanatta Görünürlük Festivali- İzmir

Sanatta Görünürlük Festivali gönüllülük esasıyla hareket eden sahne ve kamusal alan arası üretim odaklı geçiş sağlamak adına oluşturulmuş bir inisiyatiftir.

This page, ”Visibility in Art Festival” is the international website, in English, of the festival ”Sanatta Görünürlük Festivali”, based in Istanbul and Izmir. The festival is a voluntarily moving initiative aiming for grounding a focused transition between stage and public space.